Drobečková navigace

Úvod > Školka > Aktuality

Aktuality


Rozhodnutí o přijetí

Datum konání: 31. 5. 2019

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v mateřské škole Štěpánov, Moravská Huzová 60, příspěvková organizace od školního roku 2019/2020


Publikováno 29. 5. 2019 16:57

Zápis do mateřské školy 2019-2020

Datum konání: 2. 5. 2019

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠTĚPÁNOV, MORAVSKÁ HUZOVÁ 60, příspěvková organizace, 783 13 Štěpánov

IČ: 70640114

telefon: 585 386 748

ZÁPIS

dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok  2019/2020 se koná v Mateřské škole Štěpánov, Moravská Huzová 60, příspěvková organizace ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 13.00 – 16.00 hod.

Žádost k zápisu si můžete vyzvednout v MŠ nebo stáhnout z webových stránek mateřské školy od pondělí 15. dubna 2019.

K zápisu je nutné přinést

  • Vyplněnou žádost
  • Rodný list dítěte k ověření údajů
  • Občanský průkaz zákonného zástupce (rodič, pěstoun) k ověření údajů
  • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte a jeho pravidelném očkování, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (dovrší-li k 31. srpnu 2019 pěti let). Nemusí mít vyjádření lékaře o pravidelném očkování.

Seznam nově přijatých dětí na školní rok 2019/2020 (pod číselným kódem) bude zveřejněn na vstupních dveřích Mateřské školy Štěpánov, Moravská Huzová 60, příspěvkové organizace do 3. června 2019.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží žadatel (zákonný zástupce dítěte) do 30 dnů od podání žádosti.

Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu Mateřské školy Štěpánov, Moravské Huzové 60, příspěvkové organizace, vychází ředitelka z kriterií pro přijímání.

Moravská Huzová 29. 3. 2019, Mgr. Milada Vlková, ředitelka školy


Publikováno 24. 4. 2019 12:36


PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Na základě rozhodnutí Rady obce Štěpánov č. 41 a doporučení MŠMT se, od 13. 3. 2020 od 17. 00 hod.,

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘERUŠUJE

 

do odvolání.

 

Strava je automaticky všem strávníkům (dětem) odhlášena. Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) si mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout v Mateřské škole dne 16. 3. 2020 od 6. 00 hod. do 16. 00 hod. Prosíme i o vyzvednutí osobních věcí dětí ze skříněk. O opětovném zahájení provozu mateřské školy Vás bude škola informovat telefonicky a na webových stránkách školy (www.skolkahuzova.cz). V případě potřeby během přerušení provozu školy můžete školu kontaktovat na tel. č. 585 386 748, 739 300 006.

 

V Moravské Huzové dne13. 3. 2020                Mgr. Milada Vlková, ředitelka školy