Drobečková navigace

Úvod > Školka > Aktuality

Aktuality


ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (platba školného)

Datum konání: 31. 3. 2020

Na základě usnesení Rady obce Štěpánov ze dne 16. 3. 2020 o uzavření mateřských škol, jejímž zřizovatelem je obec Štěpánov, schválila Rada obce Štěpánov dne 30. 3. 2020 zrušení výběru úplaty (školného) za vzdělávání v mateřské škole do odvolání.

 

Prosím tedy zákonné zástupce o zrušení trvalých příkazů na platbu školného od dubna 2020.

 

Vzhledem k tomu, že mateřská škola byla otevřena do poloviny března, stanovuji výši úplaty za měsíc březen na polovinu, tedy na 100,- Kč.

Vratky školného budou postupně vyřízeny - odeslány na Vaše účty.

 

                                                                                                       Milada Vlková, ředitelka školy

 


Publikováno 31. 3. 2020 12:24

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

Datum konání: 1. 4. 2020

Do odvolání se nebudou konat. Zájemci si pracovní listy (složku s PL) pro děti za lekci č. 8 a 9 mohou vyzvednout ve středu 1. dubna 2020 před vchodem do MŠ (uložené do krabice - viz. složka se jménem). Od 8. 00 do 12. 00 hod.


Publikováno 30. 3. 2020 22:17

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Datum konání: 1. 4. 2020

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v době od 1. 4. do 30. 4. 2020 bez osobní účasti dětí a zákonných zástupců.

Žádosti o přijetí (odklad) budou přijímány těmito způsoby:

  1. datovou schránkou (ID datové schránky: bhjmszv)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (na adresu: nahlikova@zsstepanov.cz)
  3. poštou (na adresu: Základní škola Štěpánov, Dolní 597/8a, 783 13 Štěpánov)

Pokud nemá zákonný zástupce možnost dálkového přístupu nebo nemá možnost si dokument vytisknout, lze žádost podat také osobně v kanceláři školy v pondělí 20.4.2020 a ve středu 22.4.2020 vždy v době od 8 do 12 hodin. Ve stejných termínech lze také využít konzultace k přihláškám/odkladům s ředitelkou školy. Konzultace je možná také telefonicky, vždy v PO a ST od 8 do 12 hod. na tel. čísle 776 679 601.

Žádáte-li o přijetí dítěte, vyplníte Žádost o přijetí a Dotazník k přijetí. Žádáte-li o odklad, vyplníte pouze Žádost o odklad a přiložíte vyjádření lékaře a poradenského zařízení (lze doložit i později). Tyto dokumenty najdete na webových stánkách školy www.zsstepanov.cz v záložce Dokumenty (Dokumenty pro rodiče).


Publikováno 30. 3. 2020 22:09

Zápis do Základní školy Štěpánov 2020

Datum konání: 1. 4. 2020

 Zápis do Základní školy Štěpánov 2020

 Zápis do Základní školy Štěpánov 2020


Publikováno 27. 3. 2020 13:02

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN

Datum konání: 23. 12. 2019 - 6. 1. 2020

Mateřská škola bude uzavřena v době vánočních prázdnin od pondělí 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020. Mateřská škola bude otevřena od pondělí 6. 1. 2020.


Publikováno 27. 3. 2020 12:58

Rozhodnutí o přijetí

Datum konání: 31. 5. 2019

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v mateřské škole Štěpánov, Moravská Huzová 60, příspěvková organizace od školního roku 2019/2020


Publikováno 29. 5. 2019 16:57

Zápis do mateřské školy 2019-2020

Datum konání: 2. 5. 2019

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠTĚPÁNOV, MORAVSKÁ HUZOVÁ 60, příspěvková organizace, 783 13 Štěpánov

IČ: 70640114

telefon: 585 386 748

ZÁPIS

dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok  2019/2020 se koná v Mateřské škole Štěpánov, Moravská Huzová 60, příspěvková organizace ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 13.00 – 16.00 hod.

Žádost k zápisu si můžete vyzvednout v MŠ nebo stáhnout z webových stránek mateřské školy od pondělí 15. dubna 2019.

K zápisu je nutné přinést

  • Vyplněnou žádost
  • Rodný list dítěte k ověření údajů
  • Občanský průkaz zákonného zástupce (rodič, pěstoun) k ověření údajů
  • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte a jeho pravidelném očkování, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (dovrší-li k 31. srpnu 2019 pěti let). Nemusí mít vyjádření lékaře o pravidelném očkování.

Seznam nově přijatých dětí na školní rok 2019/2020 (pod číselným kódem) bude zveřejněn na vstupních dveřích Mateřské školy Štěpánov, Moravská Huzová 60, příspěvkové organizace do 3. června 2019.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží žadatel (zákonný zástupce dítěte) do 30 dnů od podání žádosti.

Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu Mateřské školy Štěpánov, Moravské Huzové 60, příspěvkové organizace, vychází ředitelka z kriterií pro přijímání.

Moravská Huzová 29. 3. 2019, Mgr. Milada Vlková, ředitelka školy


Publikováno 24. 4. 2019 12:36


PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Na základě rozhodnutí Rady obce Štěpánov č. 41 a doporučení MŠMT se, od 13. 3. 2020 od 17. 00 hod.,

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘERUŠUJE

 

do odvolání.

 

Strava je automaticky všem strávníkům (dětem) odhlášena. Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) si mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout v Mateřské škole dne 16. 3. 2020 od 6. 00 hod. do 16. 00 hod. Prosíme i o vyzvednutí osobních věcí dětí ze skříněk. O opětovném zahájení provozu mateřské školy Vás bude škola informovat telefonicky a na webových stránkách školy (www.skolkahuzova.cz). V případě potřeby během přerušení provozu školy můžete školu kontaktovat na tel. č. 585 386 748, 739 300 006.

 

V Moravské Huzové dne13. 3. 2020                Mgr. Milada Vlková, ředitelka školy