Drobečková navigace

Úvod > Školka > Projekty MŠ

Projekty MŠ

Digitalizujeme školu realizace investice Národního plánu obnovy - komponenta 3.1.

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními
technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti

Vzor publicity cíl 174 - digitální učební pomůcky.jpg

Mateřská škola se v roce 2022 zapojila do Národního plánu obnovy a využila finanční prostředky na nákup digitálních učebních pomůcek.

Národní plán obnovy v roce 2022 na digitální technologie – digitální učební pomůcky.

Finanční prostředky škola použije za účelem pořízení digitálních učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

Například

  • robotické a programovatelné digitální učební pomůcky, roboti, robotické stavebnice
  • digitální zařízení pro děti se SPV (speciálními vzdělávacími potřebami)
  • zařízení pro tzv. umplugged aktivity (pomůcky, které rozvíjí a podporují informatické myšlení a digitální kompetence)
  • základní digitální technologické zařízení jako notebooky, tablety aj. včetně příslušenství
  • příslušenství k základním digitálním zařízením.

Finanční prostředky dotace: 19 200,- Kč

Projekt OP JAK (Operační program Jan Amos Komenský)

MŠ byla schválena dotace na projekt s názvem „ Podpora kvality vzdělávání na MŠ Moravská Huzová“ s reg. č.: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000446

Předpokládaná doba trvání projektu je od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024 (tj. 24 měsíců)

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinací následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejnosti.

Podpora kvality vzdělávání na MŠ Moravská Huzová

Projekt OP- VVV

MŠ byla schválena dotace na projekt s názvem „ Podpora Mateřské školy MŠ Moravská Huzová“ s reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017844

Doba trvání projektu je od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022 (24 měsíců).

Celková částka podpory je 233 103 Kč.

Podpora je zaměřena na personální podporu a podporu vzdělávání v mateřské školy. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Projekt je zaměřen na personální podporu a na podporu rozvojových aktivit.

Podpora mateřské školy MŠ Moravská Huzová

Podpora mateřské školy MŠ Moravská Huzová

Projekt OP-VVV

Dostali jsme dotaci na projekt s názvem " Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání v MŠ Moravská Huzová" s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011139 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

MŠ projekt 2018-2020

Projekt je zaměřen na personální podpora formou

zvýšení kvality vzdělávání, PROJEKT OP-VVV