Drobečková navigace

Úvod > Školka

Mateřská škola Moravská Huzová

Projekty MŠ

Mateřská škola vznikla v roce 1975.

Naše jednotřídní mateřská škola leží přímo v centru obce Moravská Huzová, nedaleko střediskové obce Štěpánov, okr.Olomouc. Od roku 2003 je samostatný právní subjekt. Rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2004 vznikla prostorná, moderně vybavená mateřská škola plná veselých barev, s místní kapacitou 25 dětí, ve věku od 3 do 6-ti let.

herna třída hrací koutek

Koncepce mateřské školy

Naše práce je založena na tvůrčí, systematické, každodenní činnosti, na drobných, ale trvalých výchovných úspěších. Jde nám především o změnu pojetí výchovy a vzdělávání na základě důvěry, dobrých mezilidských vztahů a vytvoření prostředí klidu, pohody, prostoru pro tvořivou práci s dětmi. Neklademe důraz na množství vědomostí, ale na schopnosti, jejich využití a uvádění do vztahů.

Pro výchovu dětí je pro nás prioritou  nejen to, co se učí, ale také to, v čem žijí. Důraz klademe na podnětné prostředí, které děti obklopuje. Odpovídá tomu prostředí tříd i celé mateřské školky. Společně se na tom podílejí děti, učitelky i školnice svými výrobky. Dle harmonogramu je naším cílem vytvořit dětem podnětné také venkovní prostředí, které se jim bude natolik líbit, aby se těšily, až vyběhnou ven.

Pro spanek sociální zařízení sociální zařízení

Charakteristika školního vzdělávacího programu

herna

Naše MŠ je předškolním zařízením zaměřujícím se na všestranný harmonický rozvoj dítěte. Náš program není tak specifický, abychom školu mohli nazvat rodinnou, ekologickou nebo zdravou. Vše základní je obsaženo v našem programu „Máme rádi místo, kde žijeme“, který je v souladu s Rámcovým programem předškolní výchovy. Významně jím prolíná oblast citová, estetická a pohybová.

V denním programu klademe důraz na to, aby průběh celého dne působil z hlediska dítěte jako hra, při které je učitelka nejen kamarádem, ale současně přirozenou autoritou. Působí nenásilně, citlivě a vždy ponechá dětem dostatek prostoru.

Respektuje zájem, individuální potřeby a vývojové zvláštnosti dítěte. Pestrou nabídkou různorodých činností rozvíjí jeho schopnosti a dovednosti.
Všechny pracovnice školy se snaží vytvářet pro děti takové prostředí, aby dítě bylo po celý den v nejlepší pohodě. Velmi důležitým prvkem pro nás je úzká spolupráce s rodiči.

U nově příchozích dětí může adaptace probíhat dle dohody.

Nebojte se ptát se nás na všechno, co Vás zajímá. Jsme tu pro Vás a Vaše děti. Využívejte kontaktu na nás a napište nám.

Co je naším cílem?

Spokojené a šťastné děti, se spoustou vědomostí, dovedností a kulturních návyků, připravené pro vstup do školy.

Provoz mateřské školy je od 6.15hod do 16.00hod

Školné pro děti navštěvující naši MŠ s celodenním provozem je 200 Kč na měsíc.