Drobečková navigace

Úvod > Školka > Aktuality

Aktuality


Dostali jsme dotaci na projekt s názvem "Podpora žáků a pedagogických pracovníků MŠ Moravská Huzová" s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006404 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

MŠ projekt 2017-2019.pdf

Výsledky zápisu na školní rok 2018/2019

Datum konání: 21. 5. 2018

Rozhodnutí 2018.pdf


Publikováno 21. 5. 2018 14:38

Zápis do MŠ na rok 2018/2019

Datum konání: 3. 5. 2018

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠTĚPÁNOV, MORAVSKÁ HUZOVÁ 60

příspěvková organizace, 783 13 Štěpánov

IČO: 70640114 telefon: 585 386 748

ZÁPIS

dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 se koná v Mateřské škole Štěpánov, Moravská Huzová 60, příspěvková organizace

ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 14.00 – 16.00 hod.

Žádost k zápisu si můžete vyzvednout v MŠ nebo stáhnout z webových stránek mateřské školy od pondělí 9. dubna 2018.

K zápisu je nutné přinést

  • Vyplněnou žádost

  • Rodný list dítěte k ověření údajů

  • Občanský průkaz zákonného zástupce (rodič, pěstoun) k ověření údajů

  • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte a jeho pravidelném očkování, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (dovrší-li k 31. srpnu 2018 pěti let). Nemusí mít vyjádření lékaře o pravidelném očkování.

Seznam nově přijatých dětí na školní rok 2018/2019 (pod číselným kódem) bude zveřejněn na vstupních dveřích Mateřské školy Štěpánov, Moravská Huzová 60, příspěvkové organizace do 31. května 2018.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží žadatel (zákonný zástupce dítěte) do 30 dnů od podání žádosti.

Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu Mateřské školy Štěpánov, Moravské Huzové 60, příspěvkové organizace, vychází ředitelka z kriterií pro přijímání.

Moravská Huzová 26. 3. 2018 Mgr. Milada Vlková, ředitelka školy


Publikováno 11. 4. 2018 9:08

Projekt OP-VVV

Dostali jsme dotaci na projekt s názvem "Podpora žáků a pedagogických pracovníků MŠ Moravská Huzová" s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006404 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 


Publikováno 11. 1. 2018 10:38

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN

Datum konání: 23. 12. 2017 - 3. 1. 2018

Mateřská škola bude uzavřena v době vánočních prázdnin od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018. Mateřská škola bude otevřena 3. 1. 2018.


Publikováno 3. 12. 2017 8:43

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN

Datum konání: 30. 6. 2017

Mateřská škola bude uzavřena v době hlavních prázdnin od 17. července do 1. září 2017. Provoz mateřské školy bude zahájen v pondělí 4. září 2017.

školka


Publikováno 22. 5. 2017 9:52