Drobečková navigace

Úvod > Školka > GDPR

GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola Štěpánov, Moravská Huzová 60, příspěvková organizace, (dále jen „škola“) jako příspěvková organizace Obce Štěpánov zpracovává osobní údaje ve shodě s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Jako správce osobních údajů zpracovává údaje v případech zajištění výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku, dále se zapojením do vzdělávacích programů Evropské unie.

Kontaktní údaje, jimiž je možné se na školu k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet:

Mateřská škola Štěpánov, Moravská Huzová 60, příspěvková organizace
Moravská Huzová 60, 783 13 Štěpánov
e-mail: info@skolkahuzova.cz
telefon: +420 585 386 748, +420 777 481 530

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je od 1. 1. 2019

Společnost Schola Servis, s. r. o.
Palackého 150/8
796 01 Prostějov

: 04223748
Telefon: +420 732 464 854, +420 732 657 386, +420 733 281 378
E-mail: poverenec@gdprdoskol.cz 

Pověřencem byl jmenován na základě povinnosti vyplývající pro správce z čl. 37 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Dokumenty