Drobečková navigace

Úvod > Školka > Aktuality > VYHODNOCENÍ ZÁPISU na školní rok 2020/2021

VYHODNOCENÍ ZÁPISU na školní rok 2020/2021Datum konání:
4.6.2020

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠTĚPÁNOV

Moravská Huzová 60, příspěvková organizace

PSČ 783 13 Štěpánov

IČO: 706 40 114                                                                                                                                                                               tel.: 585 386 74, 739 300 006

___________________________________________________________________________

V Moravské Huzové dne 28. 05. 2020         

                                                          

ROZHODNUTÍ

 

O přijetí ke vzdělávání v mateřské škole Štěpánov, Moravská Huzová 60, příspěvková organizace od školního roku 2020/2021

Mateřská škola Štěpánov, Moravská Huzová 60, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla v souladu s § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2, písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje uvedeným žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání  v Mateřské škole Štěpánov, Moravská Huzová 60, příspěvková organizace.

 

Počet přijatých žádostí: 23

 

Mateřská škola umístila z podaných žádostí dle kritérií účastníky takto:

Z 23 přihlášených (podaných žádostí) bylo přijato 5 dětí – 3 až 4 letých dle § 34 zákona 561/2004 Školského zákona – kritérium č. 2, tři děti s trvalým bydlištěm ve školském spádovém obvodu dle věku od nejstaršího po nejmladší, které dovrší k 31. 12. 2020 3 let – kritérium 3. A jedno dítě s trvalým pobytem v obci Štěpánov, dle data narození od nejstaršího po nejmladší (dítě s povinným předškolním vzděláváním) – kritérium č. 4. Celkem bylo obsazeno 9 míst. Ostatní účastníci nebyli přijati.

 

Přijatí účastníci:

Uchazeč s registračním číslem

Výsledek řízení

23

přijat/a

7

přijat/a

15

přijat/a

14

přijat/a

6

přijat/a

18

přijat/a

8

přijat/a

13

přijat/a

22

přijat/a

 

Odůvodnění

 

               Zákonný zástupce přihlásil výše uvedené dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve stanoveném termínu. Na základě kritérií pro přijímání dětí ředitelka školy rozhodla o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Štěpánov, Moravská Huzová.

 

Poučení

               Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu v Olomouci, odboru školství, mládeže a sportu, prostřednictvím ředitelky Mateřské školy Štěpánov, Moravská Huzová. Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslány poštou. Místo: Mateřská škola Štěpánov, Moravská Huzová 60, p. o., Moravská Huzová 60, 783 13 Štěpánov.

 

 

Informativní schůzka pro zákonné zástupce nově přijatých dětí se uskuteční v Mateřské škole Štěpánov, Moravská Huzová 60, p. o. (v Obecním domě) ve středu 17. června 2020 v 16. 00 hod.

                                                                                

         Mgr. Milada Vlková, ředitelka školy