Nemůžeme všechny
děti naučit všechno,
ale můžeme je učinit
šťastnými.

Důležité odkazy

Dokumenty Desatero pro rodiče

Pořád se něco děje

Naše práce je založena na tvůrčí, systematické, každodenní činnosti, na drobných, ale trvalých výchovných úspěších.

Jde nám především o změnu pojetí výchovy a vzdělávání na základě důvěry, dobrých mezilidských vztahů a vytvoření prostředí klidu, pohody, prostoru pro tvořivou práci s dětmi.

Neklademe důraz na množství vědomostí, ale na schopnosti, jejich využití a uvádění do vztahů. Pro výchovu dětí je pro nás prioritou nejen to, co se učí, ale také to, v čem žijí.

Fotogalerie