Drobečková navigace

Úvod > Školka > Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola Štěpánov, Moravská Huzová 60, příspěvková organizace, (dále jen „škola“) jako příspěvková organizace Obce Štěpánov zpracovává osobní údaje ve shodě s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Jako správce osobních údajů zpracovává údaje v případech zajištění výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku, dále se zapojením do vzdělávacích programů Evropské unie.

Kontaktní údaje, jimiž je možné se na školu k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet:

Mateřská škola Štěpánov, Moravská Huzová 60, příspěvková organizace
Moravská Huzová 60, 783 13 Štěpánov
e-mail: info@skolkahuzova.cz
telefon: 585 386 748, 777 481 530

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je
Mgr. Milan Kux
telefon: +420 737 551 987
e-mail: milan.kux@seznam.cz

Pověřencem byl jmenován na základě povinnosti vyplývající pro správce z čl. 37 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.