Drobečková navigace

Úvod > Školka > Aktuality > Zápis do MŠ na rok 2018/2019

Zápis do MŠ na rok 2018/2019Datum konání:
3.5.2018

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠTĚPÁNOV, MORAVSKÁ HUZOVÁ 60

příspěvková organizace, 783 13 Štěpánov

IČO: 70640114 telefon: 585 386 748

ZÁPIS

dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 se koná v Mateřské škole Štěpánov, Moravská Huzová 60, příspěvková organizace

ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 14.00 – 16.00 hod.

Žádost k zápisu si můžete vyzvednout v MŠ nebo stáhnout z webových stránek mateřské školy od pondělí 9. dubna 2018.

K zápisu je nutné přinést

  • Vyplněnou žádost

  • Rodný list dítěte k ověření údajů

  • Občanský průkaz zákonného zástupce (rodič, pěstoun) k ověření údajů

  • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte a jeho pravidelném očkování, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (dovrší-li k 31. srpnu 2018 pěti let). Nemusí mít vyjádření lékaře o pravidelném očkování.

Seznam nově přijatých dětí na školní rok 2018/2019 (pod číselným kódem) bude zveřejněn na vstupních dveřích Mateřské školy Štěpánov, Moravská Huzová 60, příspěvkové organizace do 31. května 2018.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží žadatel (zákonný zástupce dítěte) do 30 dnů od podání žádosti.

Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu Mateřské školy Štěpánov, Moravské Huzové 60, příspěvkové organizace, vychází ředitelka z kriterií pro přijímání.

Moravská Huzová 26. 3. 2018 Mgr. Milada Vlková, ředitelka školy